Сарајево - Институције БиХ немају стратегију ни системске мјере за рјешавање питања смјештаја, због чега из буџета и даље издвајају огроман новац за закуп, а многе од њих посежу за најскупљим пословним просторима.

Пажњу на проблем који се протеже годинама уназад поново су скренули ревизори Канцеларије за ревизију институција БиХ послије обављене контроле рада институција у 2015. години. Ревизори су израчунали да су укупни издаци за закуп имовине и опреме у 2015. години износили 19,14 милиона и смањени су тек за 366.134 КМ, односно само два одсто у односу на претходну годину. Иако су купљени објекти за трајни смјештај појединих институција, износ за кирију је лани смањен за само 170.000 КМ у односу на 2014. годину, што је незнатна уштеда ако се има у виду да она на годишњем нивоу премашује 15 милиона марака.

Ревизори упозоравају да нема јасне визије и стратегије за рјешавање питања смјештаја институција БиХ, али ни правила, критеријума и смјерница за планирање и уговарање закупа.

- Одсуство системских мјера надлежних у вези са рјешавањем питања смјештаја за посљедицу има огроман раскорак између потреба и могућности институција да самостално ријеше своје потребе на тржишту. У оваквим околностима, институције се при прибављању услуга закупа различито понашају, нарочито када је ријеч о избору локације, закупљеној површини, а самим тим и уговореној цијени - истакли су ревизори.

Напомињу да се питање трајног смјештаја покушава ријешити куповином објеката на основу одлуке Савјета министара, али да овај посао није завршен, што је довело до додатних трошкова.

- Куповина објекта у Сарајеву није извршена, јер је одлука о куповини дијела објекта у улици Хамдије Крешевљаковића стављена ван снаге, а није купљен ни објекат у Мостару. Пројекат реконструкције објекта у улици Маршала Тита у Сарајеву, који је започет у новембру 2013, с обавезом завршетка радова до половине 2014. године, окончан је тек 1. септембра 2015. када је отпочело усељавање. Због неефикасне реализације и знатног кашњења дошло је до значајног утрошка новца и непланираног плаћања закупа за осам институција које су усељење започеле са закашњењем од 14 мјесеци - истакли су ревизори.

Усљед уочених пропуста и неефикасног поступања ревизори су поново апеловали на доношење плана рационализације трошкова закупа и стратегије за рјешавање питања закупа и трајног смјештаја институција БиХ са утврђеним приоритетима, носиоцима обавеза, динамиком реализације и изворима финансирања.

Члан Комисије за финансије и буџет Представничког дома Парламента БиХ Душанка Мајкић наглашава да постоји простор за значајно смањење трошкова закупа, али да је питање да ли за то постоји воља у институцијама.

- Зна се да не морају све институције бити смјештене у центру и да нема потребе да баш све буду концентрисане у урбаним дијеловима. С обзиром на то да не постоје критеријуми на основу којих се обавља закуп, сви бирају најбољи простор са највећим бројем квадрата. Паралелно с тим расте и цијена кирије - истакла је Мајкићева.

Подсјетила је да је у посљедње вријеме купљено неколико објеката за трајни смјештај институција БиХ, али да су изостале планиране уштеде.

- Сигурно постоји директна укљученост појединаца који годинама добијају огромну суму новца за најам простора и њима није ни у интересу да се ови трошкови сведу на разумну и прихватљиву мјеру - рекла је Мајкићева и додала да институције не маре за примједбе ревизора, због чега се може очекивати да буде настављена пракса расипања милиона марака за закуп објеката.

Трошкови закупа

15,25 милиона - 2015. година

15,42 милиона - 2014. година

Најважнији трошкови закупа у 2015. години

15,25 милиона - канцеларије

513.018 - складишта

423.579 - паркинзи

108.455 - возила

32.589 - станови

 

Аутор: Маријана Миљић

zastava Bosna i Hercegovina

e-max.it: your social media marketing partner